บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

จำหน่าย ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องชั่ง เครื่องมือวัดมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการสอบเทียบ จำหน่าย ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องมือวัดมาตรฐานอุตสาหกรรม

Calibration

บริการฝึกอบรมการสอบเทียบ

สอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

บริการให้คำปรึกษา และวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร

มีบริการสอบเทียบทั้งเเบบภายในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่

การรับ – ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์กำหนดได้หลายรูปเเบบ